Guderup-Stevning Vandværks vedtægter og regulativ

Vedtægter ses i PDF


Regulativ ses i PDF

 

 

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317