Vandanalyse af vandet fra Guderup-Stevning Vandværk

Guderup-Stevning Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Hårdheden i Vandværkets vand er 16-18.

 

Klik her for at se analyseresultater.

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

Tlf. 29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

Email guderupvand@guderupvand.dk