Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver 4 gange årligt.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver 1 gange årligt.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver, taget ved boringerne. Normalt tages der prøver 1 gange årligt. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden:

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

Tlf. 29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

Email guderupvand@guderupvand.dk