Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver 4 gange årligt.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver 1 gange årligt.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver, taget ved boringerne. Normalt tages der prøver 1 gange årligt. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden:

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  - mobil 29 33 96 89
mail:
guderupvand@guderupvand.dkGuderup-Stevning Vandværk

Vandkvalitet