Takstblad 2022 for Guderup-Stevning Vandværk
           
Gældende fra den 1. januar 2022

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til  forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyrer.

             
                        
                                  
Driftsbidrag- fast afgift   615,58 kr. årligt
Afgift pr. m.3  3,59 kr. m3 
Statsafgift mr. m3  6,37 kr. m3 

Vandsamarbejde Sønderborg Kommune

    0,48 kr.

m3
                        
Anlægsbidrag
Tilslutningsafgift, pristalsreguleres 1. januar hvert år.
For tilslutning af een-familiebolig til hovedanlæg: 11.338 kr.
For tilslutning af een-familiebolig under 50 m2: 9070,40 kr. 
Øvrige tilslutninger: Prisen fastsættes af bestyrelsen.
Anlægsbidrag til nye udstykninger (forsynings- og stikledning):
Pristalsreguleres hvert år 1. januar.
Anlægsbidrag betales af nye forbrugere i forhold til udstykningsplanen.
           
                                               
Gebyrer:
Rykkerskrivelse ved for sen betaling, 1. rykker    
     
   100,00 kr.
Rykkerskrivelse ved for sen betaling, 2. rykker   100,00 kr.
Rykker for manglende betaling (mere end 2)    inkasso  
Lukning for vand ved smed 1000,00 kr.
Genåbning for vand ved smed 1000,00 kr.
   
Gebyr for flytteafregning  50,00 kr

Alle priser er ekskl. moms. (Rykkere er momsfrie)

Tilslutning til vandværkets forsyningsledning kan først ske når tilslutningsafgift samt anlægsbidrag til forsyningsledning samt stikledning er betalt.

Åbning for byggevand kan alene ske ved vandværkets  foranstaltning.
Fast afgift, afgift pr. m3 samt anlægsbidragspris er godkendt af bestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen den                                                                            
Opkrævning
Vandafgiften opkræves a conto forud for 4 kvartaler årligt. Slutafregning for året sker med betaling/tilbagebetaling pr. 15. januar det efterfølgende år.

Måleraflæsning foretages den 1. oktober ved radioaflæsning. 
                                                                                              Bestyrelsen.

            
           
 
 
   

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  - mobil 29 33 96 89
mail:
guderupvand@guderupvand.dkGuderup-Stevning Vandværk

Takster