Aflæsning af vand 2020.

Aflæsning af vandmålere foretages af vandværket ca. den 1. oktober 2020.

Du skal ikke foretage dig noget - men

Hold øje med dit forbrug.

Årsopgørelse udsendes medio december 2020.

Vandværkets ordinære generalforsamling holdes onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 hos "Risa" forsamlingshus, hvis Corona restriktioner tillader det.

Årsrapport klik her

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

 Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF          

    

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside