Guderup-Stevning Vandværk holder generalforsamling

onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i ”Hos Risa” Forsamlingshus.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden for Guderup-Stevning Vandværk, Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup, 6430 Nordborg, inden udgangen af februar måned 2020.

29.10.2019 21:00

opgaven er afsluttet uden afbrydelse , det var grundvand der kom op på vesterled.

29.10.2019 Der kan ske afbrydelse af vandforsyningen fra kl 15:00 , vi kender ikke slut tidspunktet 

vi beklager ulemperne

Hvorfor bliver vandet hvidt?

Er vandet hvidt, skyldes det typisk overskydende ilt i vandet. Det er som oftest et kortvarigt problem, som opstår, fordi der kommer luft i ledningsnettet, fx pga. et reparationsarbejde.

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

Udskiftning af vandure til radiomålere.

Smeden er igen gået i gang med at udskifte de målere som endnu ikke er skiftet til radiomålere.

Hvis I ikke er hjemme når han kommer, smider han en seddel i postkassen. 

Den bedes I venligst reagere på hurtigst muligt.

Bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdt i marts måned:
Dagsorden se PDF  Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF          

    

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside