Aflæsning af vand 2020.

Aflæsning af vandmålere foretages af vandværket ca. den 1. oktober 2020.

Du skal ikke foretage dig noget - men

Hold øje med dit forbrug.

Årsopgørelse udsendes medio december 2020.

Vandværkets ordinære generalforsamling holdes onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 hos "Risa" forsamlingshus, hvis Corona restriktioner tillader det.

Ordinær generalforsamling.

Vandværkets ordinære generalforsamling holdes onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 i "Hos Risa" Forsamlingshus. Dagsorden og regnskab er offentliggjort ved indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. marts 2020. Dagsorden og regnskab kan læses nedenstående under Dagsorden og Årsrapport..

 

Dagsorden klik her

Årsrapport klik her

 

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

Udskiftning af vandure til radiomålere.

Smeden er igen gået i gang med at udskifte de målere som endnu ikke er skiftet til radiomålere.

Hvis I ikke er hjemme når han kommer, smider han en seddel i postkassen. 

Den bedes I venligst reagere på hurtigst muligt.

Bestyrelsen.


 Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF          

    

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside