Aflæsning af vand 2020.

Aflæsning af vandmålere er foretaget af vandværket  den 3. oktober 2020.

Du skal ikke foretage dig noget - men

Hold øje med dit forbrug.

Årsopgørelse er udsendt medio december 2020.

På grund af corona restriktioner aflyses generalforsamlingen den 24. marts 2021. Når restriktionerne om forsamlingsforbuddet ændres, meddeles ny dato.

Vandværkets ordinære generalforsamling holdes onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 hos "Risa" forsamlingshus, hvis Corona restriktioner tillader det.

Dagsorden - generalforsamling 2021 - se PDF

Årsrapport - 2020 - se PDF

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

  

    

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside