Referat fra bestyrelsesmøde 2. maj 2024
se referat PDF

 

Referat generalforsamling 20.03.2024 se PDF


Regnskab se PDF fil

 

Vandets hårdhed er 16 - 18 dh

 

 

 

 

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

 
 

Antal besøgende
Besøgende: 78495