Aflæsning af vand 2020.

Aflæsning af vandmålere foretages af vandværket ca. den 1. oktober 2020.

Du skal ikke foretage dig noget - men

Hold øje med dit forbrug.

Årsopgørelse udsendes medio december 2020.

 

Ordinær generalforsamling.

Vandværkets ordinære generalforsamling holdes onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 i "Hos Risa" Forsamlingshus. Dagsorden og regnskab er offentliggjort ved indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. marts 2020. Dagsorden og regnskab kan læses nedenstående under Dagsorden og Årsrapport..

Der pumpes i øjeblikket ca. 30% mere vand ud end normalt .

Skulle der være nogen der observere et evt. sted hvor der løber vand , vil vi gerne have et besked herom , enten via mail ,SMS eller på telefon 29668546 

Vanding er ikke tilladt

 

Dagsorden klik her

Årsrapport klik her

 

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

Udskiftning af vandure til radiomålere.

Smeden er igen gået i gang med at udskifte de målere som endnu ikke er skiftet til radiomålere.

Hvis I ikke er hjemme når han kommer, smider han en seddel i postkassen. 

Den bedes I venligst reagere på hurtigst muligt.

Bestyrelsen.


 Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF          

    

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside