Ordinær generalforsamling.

Vandværkets ordinære generalforsamling holdes onsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 i "Hos Risa" Forsamlingshus. Dagsorden og regnskab er offentliggjort ved indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. marts 2020. Dagsorden og regnskab kan læses nedenstående under Dagsorden og Årsrapport..

Der pumpes i øjeblikket ca. 30% mere vand ud end normalt .

Skulle der være nogen der observere et evt. sted hvor der løber vand , vil vi gerne have et besked herom , enten via mail ,SMS eller på telefon 29668546 

Vanding er ikke tilladt

Generalforsamlingen er aflyst. Ny dato udmeldes senere.

Guderup-Stevning Vandværk afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i ”Hos Risa” Forsamlingshus.

 

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden for Guderup-Stevning Vandværk, Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup, 6430 Nordborg, inden udgangen af februar måned 2020.

Dagsorden klik her

Årsrapport klik her

 

Drikkevandet på Als er hårdt vand, det vil sige 16-18 dH  

Udskiftning af vandure til radiomålere.

Smeden er igen gået i gang med at udskifte de målere som endnu ikke er skiftet til radiomålere.

Hvis I ikke er hjemme når han kommer, smider han en seddel i postkassen. 

Den bedes I venligst reagere på hurtigst muligt.

Bestyrelsen.


 Årsopgørelse se PDFReferat fra generalforsamlingen: PDFBestyrelsens beretning: PDF          

    

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Forside