Mere om  vand på internettet

Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

Danmarks Private Vandværker

Sønderborg Forsyning

Vandværkernes rådgiver - Rambøll Danmark A/S

IT-programmer til vandforsyninger

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317