Vandsamarbejde mellem samtlige vandværker på Als.

Der er indgået aftale om vandsamarbejde iht. Vandforsyningslovens § 48 til vandværkerne i Sønderborg Kommune. 
Baggrunden er den, at vandværkerne som led i opfyldelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan indgå frivillige dyrkningsplaner med landmændende, for at beskytte grundvandet. Ved at indgå et økonomisk samarbejde, kan man forhindre, at forbrugerne i enkelte vandværker kan komme til at opleve ca. 20 kr. i forskel på vandprisen pr. m3. 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317