Kontakt

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden 

Finn Pedersen
Dohøjvej 7
6430  Nordborg

Tlf. 29 66 85 46


Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:


Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

Email guderupvand@guderupvand.dk

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

Tlf. 29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

Email guderupvand@guderupvand.dk