Bestyrelsen for Guderup-Stevning Vandværk

Bestyrelse  Navn Adresse Tlf. 
Formand Finn Pedersen      Dohøjvej 7,Sjellerup
 2966 8546 
Kasserer    Sven-Erik Vad Sebbelundvej 5, Egen  7445 8689 - 2721 0621 
Næstformand Daniel Hellesø
Stevning Gade 15, Stevning 4094 4532 -
Best.medlem Torben Tang
Dyndved Søndergade 9, Dyndved
7445 9945 - 2637 9945
Best.medlem
Jes E. Matthiesen Gammel Guderup 15, Guderup  5186 5681 -
Best.medlem
Viggo Hansen Rugtoften 17, Guderup 7445 9257 - 4037 8606
Best.medlem   Helge Mathiesen Stevning Gade 17, Stevning 7445 9454 - 5329 1643
 
Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt formanden:

Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup 
Tlf. 29 66 85 46.


Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:
kontakt kassereren:

Sven-Erik Vad
Guderup-Stevning Vandværk
Sebbelundvej 5
6430  Nordborg

Tlf.:   74 45 86 89  
mail:
guderupvand@guderupvand.dk


Guderup-Stevning Vandværk

Bestyrelse