Bestyrelsen for Guderup-Stevning Vandværk

 

 

Bestyrelse  Navn Adresse Tlf. 
Formand Finn Pedersen      Dohøjvej 7,Sjellerup 29 66 85 46 
Best.medlem Poul Pedersen Mejerivænget 16, Guderup 21 63 08 73
Næstformand Daniel Hellesøe Stevning Gade 15, Stevning 40 94 45 32 
Best.medlem Jan Byrjal Christensen Tingholm 10 B, Guderup 27 90 72 25
Best.medlem Viggo Hansen Rugtoften 17, Guderup 61 27 86 06
Best.medlem   Jacob Hollender Skolevænget 17a, Stevning 22 44 55 85
Best.medlem  Jan Brix Majstoften 19a, Guderup 23 32 40 38
       

 


 

 

 

Kontakt vandværket sker ved:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer: 
kontakt:

Finn Pedersen

Tlf. 29668546

Henvendelse om vandregning, måleraflæsning og flytning kan ske til

Falstersgade 4
6400 Sønderborg
tlf. 7442 1317

Email guderupvand@guderupvand.dk